blog_image

Isolering under gulv | sådan sparer du penge

Læsetid: 6 min

Kunne du godt tænke dig at sænke dit energiforbrug, og samtidigt spare penge?
En god måde at halvere din varme og energiregning, kan være ved brug af isolering under gulvet.
Isolering under gulv, kan både være med til at sænke dit forbrug, men også forbedre dit indeklima.
 

Hvorfor isolering under gulv er en god ide

Det er aldrig rart når det trækker eller er fodkoldt i hjemmet. Problemet kan være, at selvom du skruer op for temperaturen, så siver varmen ud igennem gulvbrædderne.
Det kan forekomme, hvis ikke der er ordenligt isoleret under dit gulv.
Gulvisolering er derfor en god måde at holde på varmen. Det er også en god måde at spare penge på, på længere sigt.

En af de risici der er ved ikke at have isolering under gulvet, kan være, at der opstår fugt, som kan resultere i skimmelsvamp!
Dette sker ofte i gamle huse, hvor der ikke er gulvisoleret. Det kan derfor være en rigtig god investering at bruge penge på gulvisolering.

Andre fordele inkluderer: 
 

Dit hus kan stige i værdi
Hvis du får fortaget en gulvisolering, vil værdien af dit hus stige.
Det er også nemmere at få godkendt et lån hos banken til gulvisolering, pga. husets stigende værdi.
 

Bedre indeklima
Ved at isolere under dit gulv, vil der automatisk opstå et bedre indeklima.
Det betyder, at der bliver mindre fodkoldt om vinteren, og du vil derfor også blive mindre syg.
 

Lavere varmeregning
Når du isolerer under gulv, slipper som sagt for at skrue helt op for varmeanlægget. Det betyder også, at du vil spare på din varmeregning i fremtiden.
Du kan få en varmebesparelse på helt op til 5.000kr. 

 

isolering af gulv

Konsekvenser ved ikke at isolere

Gamle huse fra 60’erne og før, har typisk ikke gulvisolering. Dette kan resultere i problemer.
Uisolerede rør der løber under et uisoleret gulv, kan være med til at skabe grobund for skimmelsvamp. Det kan opstå fra ting som kondens, fugt og utætheder. 
 

Varmetab

Som nævnt tidligere er isolation under gulv, en god måde at forhindre varmen i at slippe ud, og holde vind og vejr på afstand.
Hvis dit gulv ikke er isoleret tilstrækkeligt, kan der forekomme varmetab. Varmetab forekommer, når varmen siver ud igennem utætheder som f.eks. revner og sprækker.


Det kan også forekomme, når varmen bliver ledt ud igennem gulv og loft, hvis der ikke er godt med isolation. Varmen vil ledes hurtigere videre, hvis der er isoleret med varmeledende materiale.

Varmen vil nemlig blive ledt af det materiale, som boligen er lavet af. Hvis du derimod har isoleret med et ikke særligt varmeledende materiale, vil du opleve et ikke så stort varmetab, gennem varmeledning.  

forskellige isoleringsmetoder

Isoleringskrav til gulv

Isoleringskrav til gulv i helårshuse

Der findes forskellige isoleringskrav til gulve. En god tommelfingerregel er at alt før 1985 ikke er isoleret. Det var først i 1985, at der udkom et bygningsreglement, der stillede højere krav til gulvisolering af nye huse.

Så hvis dit hus er bygget efter 1985, bør du rådgive dig med en professionel, om hvorvidt det økonomisk set, er en god ide at efterisolere.
Som minimum skal dit hus have et terrændæk på 300mm, da det er kravet fra bygningsreglementet ved isolering af gulv. Husets u-værdi skal også ligge på under 0,10W/m2k
 

Terrændæk

Terrændæk er den del af dit hus, som starter ved jordoverfladen, og ender ved overkanten af dit betongulv.
Terrændækket er med til at sikre at dit hus har en fast og solid bund. Den beskytter også imod fugt, og holder varme inde.
 

Hvad er u-værdi?

En u-værdi er den værdi, du bruger, til at betegne isoleringsevnen af en specifik bygningsdel. I dette tilfælde gulvet. Jo lavere værdi, des bedre er konstruktionen isoleret. Det betyder nemlig, at der strømmer mindre varme igennem isoleringen.
For at kunne beregne din U-værdi, kan det være en god ide at kontakte en byggerådgiver eller bygningskonstruktør, da det kræver en vis form for ekspertise.
 

Isoleringskrav til gulv i sommerhuse

Reglerne er lidt anderledes, hvis du skal isolere gulv i dit sommerhus.
Ligesom med helårshuse er der mange fordele ved at isolere gulvet i dit sommerhus. Her sparer du nemlig også på varmeregningen!
I sommerhuse skal du normalt have 200mm i terrændæk, og en u-værdi på ca. 0,15W/m2K.

 

Isolering af gulv i sommerhuse

Hvis dit sommerhus er af ældre dato, kan det være en god ide at isolere eller efterisolere.  Ved efterisolering går du yderligere ind og isolerer, hvis den oprindelig isolering ikke har været tilstrækkelig. Dette gælder desuden også for helårshuse.
Størstedelen af de danske sommerhuse og fritidshuse, er placeret på sokkelsten. Det betyder, at dit hus er hævet fra jorden, og at det er forholdsvis nemt at isolere under gulvet. Der vil som regel være et hulrum med luft mellem gulvet og jorden.

Her kan du indblæse og isolere med et materiale, der hedder polystyrengranulat - bedre kendt som flamingo. Flamingoen er ikke-behandlet, og er ikke-brandbart. Derfor giver det altså en effektiv og tæt isolering. Husk altid at montere rigeligt med ventilationsriste, så der skabes god luftcirkulation.
Der er forskellige fremgangsmåder at isolere på. Det anbefales dog altid at kontakte en professionel, da det kræver en vis form for ekspertise, og som regel er en kompliceret proces.
 

Hvordan isolerer du et gulv?

Der er forskellige måder at isolerer dit gulv på, og de varierer allesammen i både fremgangsmåde og i prisklasse. 
Blæsning af gulvisolering imellem hulrum eller etageadskillelse

Denne metode bruges ofte til efterisolering, hvis den oprindelige isolering ikke har været tilstrækkelig. Som forklaret tidligere, bruges flamingo ofte til denne proces.
Det sker ved at isoleringsmaterialet, bliver blæst ind under gulvet. På den måde undgår du at skulle brække dit gulv op, hvilket kan være en dyr affære.  
 

Isolering med nyt terrændæk

En anden måde at isolere på kan være ved etablering af nyt terrændæk.

Dette sker oftest når:

  • Der skal installeres gulvvarme. 
  • Der er problemer med fugt. 
  • Ved vandskader efter større regnskyl.

Når du isolerer med et nyt terrændæk, skal der ligges et isoleringslag på 300mm, som er minimumskravet.
Det betyder også, at du skal bryde betonlaget under huset op og grave ud.
Derved vil der blive plads til at ligge isolering under terrændækket. Denne løsning er meget dyr, og det anbefales at du kontakter en erfaren specialist.
 

Hvilke materialer kan du bruge til isolering af dit gulv? 

  • Flamingo
  • Glasuld
  • Naturgranulat
  • Papiruld
  • Stenuld

Det er svært at afgøre, hvilket materiale der fungerer bedst for dig og dit hus.
Materialevalget afhænger af, hvad du har af behov. Alle materialer ligger nogenlunde i samme prisklasse.
 

Hvor meget isolering skal der i gulv?

Hvis du er i tvivl om hvor meget isolering der skal ligges under dit gulv, er det en god ide at kigge på en plantegning af dit hus. Du kan som regel kontakte kommunen, omkring udlevering af plantegninger.

Hvis ikke dette er muligt, kan du evt. fjerne et gulvbræt og kigge ind under gulvet. Som beskrevet tidligere er minimumskravet for isolering af gulv, på 300mm isolering.
isolering under et gulv, ikke en nem proces. Det kræver mange års erfaring, og du kan faktisk gøre mere skade end gavn, hvis ikke du er gør-det-selv-typen.
Igen anbefales det altid, at du kontakter en specialist og får et uforpligtende tilbud.
 

find en gulvmand til isolering af dit gulv

user
Admin February 14, 2020 03:16 pm
Hej Kasper, det kommer an på hvad dit behov er! Flamingo, er et letterer bearbejdeligt materiale end stenuld, begge kræver dog professionel hjælp. Generelt set ligger alle materialerne i den samme prisklasse.
user
Kasper February 12, 2020 04:40 pm
Tak for god læsning, Hvad anbefaler du at bruge til isolering af gulv? Flamingo eller stenuld?
Add a Comment
Navn*
Email*
Vedhæft billede
Kommentar*
Indsæt verifikationskode

Om Altom-gulv.dk